سر جلسه امتحان دختره گفت:

تو رو خدا سوال 3 رو برسون...

منم گفتم:

باشه ولی بعد امتحان باید یه ذره لب و ممه بهم بدی

 

 

 

 

 

 

 

 

اولش یه ذره چپ چپ نگا کرد بعدش دید راهی نداره گفت باشه

چند دقیقه بعد گفت :

اگه یواش میکنی....

سوال 4 و 5 رو هم برسون

 

منبع : خواجه جوک الدین جلسه امتحان
برچسب ها : امتحان ,جلسه امتحان